JUBILEUSZ 45 lat – Szkoły Partnerskiej na Słowacji-2011_05_27