Sukces!!!, ale i Prośba!!! – Kolejne nowe instrumenty dla naszej Szkoły

W nowe instrumentu wkrótce zostaną wyposażone nowo powstające sale na dotychczas nieużytkowanym strychu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza. Zakupione zostanie 6 nowych pianin, oraz 3 akordeony klawiszowe i 1 akordeon guzikowy na wartość 101 000 zł.

Obecnie Szkoła pozyskała środki finansowe z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50 000 zł, oraz dotację Centrum Edukacji Artystycznej z Warszawy  w kwocie: 30 000 zł.

Aby spożytkować dotychczas pozyskane środki finansowe potrzebny jest wkład własny, który wynosi 21 000 zł, dlatego też imieniu własnym i całej społeczności szkolnej zwracam się o wsparcie tej jakże potrzebnej, a wręcz niezbędnej inicjatywy i ewentualną pomoc finansową.

Zwracam się do Rodziców Szkoły, Instytucji, Firm i wszystkich ludzi dobrej woli, którym działalność naszej Szkoły przysparza wiele radości, a naszym Uczniom: dzieciom i młodzieży naszego miasta i regionu zapewnia dostęp do dóbr kultury na wysokim,  Europejskim poziomie.

Ze swej strony zapewniam w imieniu Nauczycieli i Uczniów naszej Szkoły, że pozostaniemy wdzięczni organizując niezapomniany koncert w pięknej Sali Królewskiej dla wszystkich tych, którzy przyczynią się do wsparcia naszej potrzeby, lub inną imprezę zaproponowaną przez WSPOMAGAJĄCEGO z odpowiednią oprawą muzyczną.

Nasze konto:

NBP o/Rzeszów

Nr: 94 1010 1528 2001 4913 9134 0000

z dopiskiem (DAROWIZNA NA INSTRUMENTY DLA PSM W MIELCU)

Z poważaniem

Ryszard Kusek – Dyrektor PSM w Mielcu