Początek roku szkolnego 2011/2012

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Jeśli któryś z uczniów nie ustalił lekcji indywidualnych (instrument główny, lub fortepian dodatkowy) to można spotkać się z nauczycielami naszej Szkoły w dniu 2 września 2011 r. w godz. od 15.00 do 18.00.

Zajęcia indywidualne i zbiorowe zgodnie z ustalonym planem odbywają się od dnia 5 września 2011 roku.

Zapraszamy i życzymy udanego i spełnionego roku szkolnego 2011/2012

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i obsługi PSM w Mielcu
===================

2. Dla uczniów zainteresowanych wypożyczeniem instrumentu z naszego magazynu muzycznego informujemy, że osobą odpowiedzialną za realizację tych spraw jest Pani Ilona Liberadzka. Prosimy o zgłaszanie tych potrzeb w pomieszczeniu: Kasa – Xero. Wypożyczanie instrumentów odbywa się codziennie w godz. od 15.00 do 16.00, lub na indywidualne umówienie się. Aby wypożyczyć instrument z magazynu muzycznego niezbędne są: dowody osobiste rodzica ucznia naszej szkoły, oraz drugiej osoby dorosłej – tzw żyranta.

===================

3. B I B L I O T E K A

wtorek: 13.30-15.30

środa: 14.00-18.00

czwartek: 17.00-19.00

Od 1 września do 30 listopada BIBLIOTEKA czynna również

w godz. od 10.00 do 18.00

Z A P R A S Z A M Y

===================