Nowe instrumenty

Po procedurach przetargowych, kolejne nowe instrumenty dotarły do naszej Szkoły. Docelowo zostaną umieszczone  w nowych salach na I piętrze. Jest ich 6 sztuk. Są to wysokiej klasy pianina marki KAWAI.

Dziś nasi nauczyciele testowali je na Sali Królewskiej.  Z przywiezionych 8 sztuk wybrano te 6 najlepszych.

Oby służyły uczniom i nauczycielom jak najdłużej.

Te zakupy to: 50 000 złotych z Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz 30 000 złotych z dotacji Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W tych środkach finansowych zostały zakupione również 4 akordeony marki WELTMEISTER.

Cieszymy się z tego zakupu, ale jednocześnie przypominamy i prosimy rodziców naszej Szkoły, by w miarę swoich możliwości uregulowali składki na fundusz pomocy Szkole (RADA RODZICÓW), oraz opłaty za korzystanie z instrumentów przez swoich podopiecznych, bowiem wymagany wkład Szkoły w te zakupy to 21 000 zł.

Przypomnę Nr konta

OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW ZA CAŁY ROK SZKOLNY:

100 zł – od jednego ucznia

W przypadku rodzeństwa – drugie dziecko wpłaca 50 zł, trzecie – jest zwolnione z opłaty.

Bank: Spółdzielczy o/Mielec

Nr konta: 95  – 9183 –  0005 –  2001 –  0000 –  3681 –  0002

Opłaty można dokonać w KASIE Szkoły, lub na podany numer konta

Serdecznie równocześnie dziękuję wszystkim rodzicom i opiekunom za wsparcie i regularne wpłaty.

Z poważaniem
DYREKTOR PSM
Ryszard Kusek