8 i 9 czerwca szkoła otwarta dla ćwiczących

W dniach 8 i 9 czerwca 2012 r. –  szkoła otwarta od 8.00 do 14.00. Zapraszamy ćwiczących:)