Informacja o zbędnych składnikach majątku PSM

dodano: 25.10.2012

Informacja o likwidacji składników majątkowych

**************************************************

dodano: 22.20.2012

1. Informacja publiczna

2. Załączniki: nr 1 i nr 2