PILOTAŻ_informacje – dokumenty

Informuję, że w dniu 17 października 2012 roku Rada Pedagogiczna zatwierdziła następujące dokumenty:

1. Załącznik do Statutu_Zmiany w Statucie i WSO – pilotaż PSM Mielec

2. Załącznik do WSO_Kryterium oceniania_Zespół Instrumentalny

Proszę również o zapoznanie się z dokumentem opracowanym i podanym do wiadomości z dniem 08.10.2012 r przez MKiDN dotyczącym planowanych zmian w szkolnictwie artystycznym: Propozycje zmian w szkolnictwie artystycznym_Prezentacja MKiDN

DYREKTOR

Ryszard Kusek