U W A G A – nowa oferta naszej Szkoły !!!

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła poszerza ofertę edukacyjną o zajęcia muzyczne, przeznaczone dla dzieci i młodzieży  w wieku od 5 do 15 lat.

  • Zajęcia będą prowadzone w kilku grupach od 6 do 12 osób, z podziałem wiekowym (np. 5-7, 8-11, 12-15 lat).
  • Kurs jest bezpłatny i trwa od początku listopada 2012 do końca kwietnia 2013.
  • W ramach kursu prowadzone będą (od listopada) zbiorowe zajęcia rytmiczne i ogólnomuzyczne, przy współudziale (od grudnia) nauczycieli instrumentalistów.
  • Zajęcia mają charakter kursu przedstawiającego zagadnienia, które wprowadzają dzieci w świat muzyki i  zapoznają dzieci z ofertą instrumentalną szkoły.
  • Zajęcia te są dostosowane do wieku i umiejętności uczestników kursu, pokazują charakter i specyfikę kształcenia w szkole muzycznej I stopnia w  cyklu sześcio i czteroletnim.
  • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu – 60 minut.
  • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kształceniem artystycznym w naszej szkole do zgłaszania się na zajęcia muzyczne i złożenie podania do 30 października 2012 r.
  • ILOŚC MIEJSC OGRANICZAONA

Harmonogram kursów:

poniedziałki          13.30 – 14.30                  (5 – 7 lat) – (zapraszamy na pierwsze spotkanie rodziców i uczniów:        5 listopad 2012 godz. 13.30 – sala kameralna I piętro)

środy                       13.00 – 14.00                  (8 – 11 lat) (zapraszamy na pierwsze spotkanie rodziców i uczniów:        7 listopad 2012 godz. 13.00 – sala kameralna I piętro)

środy                       18.15 – 19.15                  (12 – 15 lat) (Zapraszamy na pierwsze spotkanie rodziców i uczniów:        7 listopad 2012 godz. 18.15 – sala kameralna I piętro)

Zapisy od dnia 18 października 2012 w sekretariacie Szkoły ul. Kościuszki 10, w godz. 10.00 do 16.00, tel. 17 586 29 76

Dla zainteresowanych do pobrania:  

INFO

PODANIE