Szanowni Rodzice, Uczniowie!!!

 W nawiązaniu do komunikatu nr 7.2020/2021 z dnia 17.10.2020 roku dotyczącego pkt. II. prowadzenie zajęć teoretycznych: Zajęcia prowadzone w formie:  hybrydowej. …

Uprzejmie informuję że:

1. Przypominamy uczniom (rodzicom/opiekunom), aby skorzystać z instrukcji logowania do platformy Google Classroom umieszczonej na stronie Internetowej szkoły, tak by jak najszybciej każdy z uczniów przyporządkowany był do swojej klasy.
2. Zajęcia teoretyczne w szkole muzycznej I i II stopnia zawsze mają charakter typowo wspomagający, to w tym szczególnym czasie ten charakter wspomagający ma olbrzymie znaczenie. Zajęcia te (do odwołania) prowadzone będą w formie hybrydowej. Aby ograniczyć większe zgromadzenia w szkole, nauczyciele tych przedmiotów nie prowadzą stacjonarnych zajęć lecz przygotowują dla uczniów materiały w postaci plików tekstowych lub nagrań audio, video (o formie i treści decyduje nauczyciel danego przedmiotu).
3. Uczniowie nie muszą korzystać z platformy google classroom w czasie rzeczywistym. Mogą to zrobić w dowolnym czasie, by skorzystać z zamieszczonych materiałów utrwalających przerabiane tematy. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczniów, jak i rodziców. Uczniowie często bowiem mieli w planie lekcji instrument przed lub tuż po teorii, więc ze względów logistycznych nie mieliby możliwości uczestniczenia w stałych zajęciach teoretycznych.
4. Nauczyciele teorii przebywają w szkole i mogą w czasie swoich zajęć prowadzić również konsultacje z pojedynczymi uczniami lub grupą uczniów. O ilości uczniów na konsultacji decyduje nauczyciel przestrzegając bezpiecznych odległości i innych wytycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 (Zasady bezpieczeństwa w PSM w Mielcu).
5. Konsultacje nie oznaczają zajęć stacjonarnych, ale prowadzone są w czasie kiedy wyznaczony jest dany przedmiot w tygodniowym planie lekcji.
6. Każdy uczeń powinien korzystać z materiałów umieszczanych na platformie Google Classroom, a jeśli zechce może też skorzystać z bezpośrednich konsultacji z nauczycielem danego przedmiotu teoretycznego.
7. O ilości czasu poświęconego na konsultacje i formie tych konsultacji z danym uczniem lub grupą uczniów decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
8. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli skorzystać platformy przygotowanej przez szkołę (brak Internetu w domu, brak sprzętu, inne przyczyny) wówczas, będą mogli skorzystać z pomocy nauczycieli w szkole - z konsultacji szkolnych w godzinach, w których realizowany jest dany przedmiot.
9. W przypadku zgłoszenia takich lub innych problemów nauczyciel omówi z uczniem/rodzicem rodzaj współpracy i podjęta zostanie stosowna pomoc (np. przekazywanie materiałów uczniowi podczas konsultacji) – Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany oddzielnie.
10. W razie jakichkolwiek innych zmian w prowadzeniu zajęć będzie wystosowany osobny komunikat.

Przypominamy, że wszystkie pozostałe przedmioty praktyczne w tym instrument/śpiew prowadzone są w formie stacjonarnej.

 

Ryszard Kusek
DYREKTOR
PSM I i II stopnia w Mielcu

pismo - do pobrania