KOMUNIKAT

DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Zarządzenie Nr 11.2020/2021 z dnia 08.11.2020 r. w sprawie logistyki pracy i nauki w PSM I i II stopnia w Mielcu, zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego

dotyczy: ograniczenia  funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół artystycznych w dnia od 09.11.2020 do 29.11.2020 r.

 

W związku z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960),  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu podejmuje następujące działania dotyczące organizacji pracy i nauki:

1. Utrzymuję w mocy Zarządzenie dyrektora PSM w Mielcu nr 10-2020/2021 z dn. 24.10.2020 roku (dostępne na stronie Internetowej PSM w Mielcu).

2. Dla uczniów klasy dyplomowej (kl. VI PSM II stopnia) w specjalnościach: instrumentalistyka i wokalistyka dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji stacjonarnych z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym (Historia muzyki, Instrument główny i zajęcia z akompaniatorem).

a. O formie organizacji ewentualnych zajęć stacjonarnych w szkole uczniowie zostaną poinformowani przez swoich nauczycieli,

b. Konsultacje mogą odbyć się wg ścisłego rygoru sanitarnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w PSM w Mielcu,

c. Konsultacje nie mogą zakłócać innych obowiązków oraz zajęć zarówno ucznia jak i nauczyciela.

dr Ryszard Kusek

                 DYREKTOR

  PSM I i II stopnia w Mielcu