Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że nie będzie przeprowadzało badań jakości kształcenia artystycznego w roku szkolnym 2020/2021.

Szczegóły: www.cea.art.pl