Na co dzień nasza szkoła gra... Tym razem jednak wygrała największe w całej blisko już 50 letniej historii szkoły dofinansowanie na „Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu”. Taki właśnie miał tytuł wniosku napisany w ramach ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17).

I chociaż już dysponujemy całkiem niezłymi instrumentami i sprzętem, to jednak to dofinansowanie jest wspaniałą szansą skoku cywilizacyjnego. Nasi uczniowie będą mieć stworzone niezwykle dogodne i komfortowe warunki, by za sprawą swego talentu pokazać naszemu miastu, powiatowi, Polsce, a nawet: u w a g a !!! całemu światu... swoje umiejętności rozwijane na codzień w naszej szkole.

My społeczność szkolna, jako beneficjenci tego programu w ramach pozyskanych środków finansowych zakupimy w przyszłym roku jedne z najlepszych  instrumentów, które będą służyły m. in. wykonywaniu koncertów dla szeroko rozumianej publiczności. Zakupiony zostanie również sprzęt, który pozwoli na profesjonalną rejestrację audio i video tych koncertów, a w przypadku koncertów plenerowych, profesjonalne nagłośnienie orkiestr i zespołów jak również odpowiednie oświetlenie sceniczne. Będziemy mogli również za pomocą kilku kamer i wielu innych profesjonalnych użądzeń technicznych prowadzić na żywo transmisję z ważnych koncertów i innych wydarzeń organizowanych porzez naszą placówkę. 

Jeden z wniosków niestety przepadł w skomplikowanej procedurze unijnej, a nie poddawaliśmy się i w drugim podejściu po naprawdę bardzo wielu, wielu godzinach, dniach... miesiącach spędzonych nad dokumentami odnieśliśmy sukces.

Dzięki naszym staraniom już w poprzednim roku szkolnym otrzymaliśmy od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego deklarację wkładu własnego w wysokości 15 % całości dofinasowania co wynosiło ponad 300 000 zł. Bez tego nie było by możliwości starania się o pozostałe dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Obecnie jesteśmy w gronie szczęśliwców, którzy otrzymali dofinansowanie. W wypadku naszej szkoły całość to kwota:  2 726 659 zł.

W dniu 17 listopada 2017 roku na Kongresie590, który odbył się z Jasionce koło Rzeszowa odbyło się spotkanie Wicepremiera RP Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego zDyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stoopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu Ryszardem Kuskiem. Po wakacjach odbędzie się więc podsumowanie projektu z uroczystym koncertem wykorzystującym zarówno zarówno zakupiony sprzęt, jak i nowe instrumenty w tym najlepszy fortepian na świecie marki Steinway.

więcej na: www.hej.mielec.pl

Gratulujemy sobie i dziękujęmy MKiDN za docenienie naszych działań.