herb unia eu

W dniu 21 grudnia 2018 roku Rada Rodziców jak co roku zorganizowała tradycyjną, uroczystą kolację wigilijną dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły.

 

Przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Koza złożył wszytkim świąteczne życzenia i zaprosił do poczęstunku.