herb unia eu

Reportaż na temat naszej szkoły w Portalu  Strona Główna

 

Szanowni Państwo!

Działalność naszej szkoły w środowisku mieleckim w sferze profesjonalnej edukacji muzycznej, ale i tworzenia oferty kulturalnej na wysokim, również profesjonalnym poziomie w naszym mieście, regionie, ale i kraju z roku na rok coraz wyraziściej jest dostrzegalna. Szkoła nie tylko rozwija umiejętności uczniów, ale i wyposaża ich w niezbędną wiedzę i doświadczenie tak przecież potrzebne podczas występu estradowego.

 

Rok szkolny 2018/2019 dobiega końca. To czas podsumowań, ale także czas dalszych planów pracy i rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu.

Szkoła pod względem wyglądu nabrała nowego oblicza. To efekt zabiegów ostatnich kilku lat, a w mijającym roku szkolnym to efekt uczestniczenia szkoły w projekcie unijnym pod nazwą: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce", dzięki któremu dokończony został remont szklanych sufitów nad zabytkową Salą Królewską, ale i wykonany był kompleksowy remont instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, a nade wszytko wyremontowany o docieplony został budynek administracyjny oraz wybudowany na nowo gustowny, ale i praktyczny łącznik scalający obydwa budynki. W salach budynku zabytkowego na I piętrze oraz w całym budynku B zamontowana została klimatyzacja oraz ogniwa fotowoltaiczne, które przyczynią się do oszczędności energetycznej. To tylko kilka z licznych działań remontowych, których suma opiewa na kwotę 3 206 632,69 zł, gdzie 2.560.029,68 zł wyłożyła Unia Europejska, a 646.603,01zł dołożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolejnym znaczącym materialnym osiągnięciem w minionym roku szkolnym to udział szkoły w drugim, elitarnym projekcie unijnym pod nazwą: „Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu”. Wartość projektu wyniosła 2 732 659,00 zł, z czego: 2 317 660,15 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 natomiast ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to kwota: 408 998,85 zł. Szkoła zakupiła nie tylko najlepszy jakościowo fortepian na świecie, ale niezwykle dużo innych mistrzowskich instrumentów muzycznych oraz sprzęt do nagłośnienia, nagrywania, rejestracji dźwięku i oświetlenia sceny. Oto Raport z projektu pod nazwą: „Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu”.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu to nie tylko budynek czy sprzęt to przede wszystkim ludzie, nauczyciele, znakomici muzycy-instrumentaliści. Dydaktyka dla zdecydowanej większości z nich to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja i oddanie.  Dbamy o to by uczniowie u nas czuli się dobrze, ale dbamy przede wszystkim by rozwijali swoje talenty i pasje.

Nasza szkoła w minionym roku szkolnym odniosła również sporo sukcesów na gruncie dydaktyczno-artystycznym. 

Oto Laureaci przesłuchań i konkursów w roku szkolnym 2018/2019.

W mijającym roku szkolnym odbyło się również wiele koncertów specjalnych w tym m. in. koncert patriotyczny, wieczór kolęd, koncert karnawałowy, koncerty poświęcone Stanisławowi Moniuszce, koncert galowy i wiele innych, w tym popisy klasowe, recitale uczniów czy audycje i poranki dla szkół i przedszkoli.

Przed nami rok szkolny 2019/2020, który dla społeczności szkolnej będzie wyjątkowy. To roku jubileuszowy szkoły, bowiem w 2020 roku mija 50 lat od utworzenia w Mielcu 50 lat szkoły muzycznej I stopnia i 30 lat od utworzenia szkoły muzycznej II stopnia. To piękny jubileusz, z który cieszy, ale i zobowiązuje. Już dziś zapraszamy na wiele imprez, które towarzyszyć będą temu jubileuszowi. Główne uroczystości planujemy na 10 czerwca 2020 roku. Wszystkim naszym uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom Administracji i Obsługi życzę pomyślności i kolejnego 50-lecia w otoczeniu sukcesów, satysfakcji i czerpania radości z tworzenia dalszej historii szkoły, Mielca, regionu i całej naszej Ojczyzny. Naszym odbiorcom i fanom naszej działalności życzę by szkoła dawała Wam wiele satysfakcji i radości i by nadal pełniła rolę wiodącej placówki kulturalnej w Mielcu, regionie, Polsce i Europie. 

RYSZARD KUSEK

DYREKTOR Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu.