herb unia eu

W dniach od 20 - 27 lipca 2019 roku dzięki dofinansowaniu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu uczennice naszej szkoły brały udział w Mistrzowskich Kursach w Pałacu w Rybnej. W ramach zajęć prowadzonych przez Royal String Quartet, doskonaliły swoje umiejętności i program, który zostanie zaprezentowany dn. 9 października 2019 roku  o godz 18.00, na specjalnym koncercie w naszej szkole.
Na koncert serdecznie zapraszamy i zamieszczamy kilka fotek z tego wakacyjnego wyjazdu:)

Uczestnikami kursu były:

  • Ewelina Mazur z kl. skrzypiec (uczennica naucz. Magdaleny Rysz)
  • Kalina Rokosz z kl. skrzypiec (uczennica naucz. Edyty Chlebowskiej)
  • Wiktoria Wawrów z kl. altówki (uczennica naucz.Pawła Łukasika)
  • Julia Maziarz z kl. wiolonczeli (uczennica naucz. Adrianny Kafel)
    Pomysłodawcą projektu i opiekunem zespołu jest naucz. Sławomir Stan, który również skutecznie zaangażował się w pozyskanie sponsora wyjazdu wakacyjnego.

Młodym muzykom i nauczycielowi serdecznie gratulujemy