herb unia eu

Propozycje: szkoleń, konferencji, warsztatów, zajęć otwartych, lekcji mistrzowskich...

2017.09.22-23 - Konin - Ogólnopolska Konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych

RAPORT Z BADAŃ WYNIKÓW NAUCZANIA PRZEDMIOTU „Zasady Muzyki z Elementami Edycji Nut” (www.cea.art.pl)