herb unia eu

Recital (Egzamin) Dyplomowy ucz.  Aleksandry Florek odbędzie się dnia 15.09.2017 roku o godz. 10.00 w Sali Królewskiej.

Skład komisji:

Ryszard Kusek - przewodniczący, 

Ireneusz Szela, Zdziaław Szymczyk, Jadwiga Huber, Joanna Stachowicz

Egzamin z Historii muzyki odbędzie się dn. 20.09.2017 roku o godz. 14.00 w sali nr 13

Skład komisji:

Ryszard Kusek - przewodniczący

Ireneusz Szela, Aleksandra Klupś, Gabriela Pietrzak 

Propozycje: szkoleń, konferencji, warsztatów, zajęć otwartych, lekcji mistrzowskich...

2017.09.22-23 - Konin - Ogólnopolska Konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych

RAPORT Z BADAŃ WYNIKÓW NAUCZANIA PRZEDMIOTU „Zasady Muzyki z Elementami Edycji Nut” (www.cea.art.pl)