W Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu pracuje w chwili obecnej (2017/2018) 41 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Dyrektor Szkoły: Ryszard Kusek
Zastępca dyrektora Szkoły: Ireneusz Szela
Kierownik Sekcji Fortepianu i Akordeonu: Ryszard Kusek
Kierownik Sekcji Teorii i Śpiewu Solowego: Aleksandra Klupś
Kierownik Sekcji Instrumentów Strunowych i Wydziału Wokalnego: Jadwiga Huber

 

Naukę gry na poszczególnych instrumentach prowadzą:

Fortepian:

 • Paweł Lubieniecki
 • Katarzyna Racławska
 • Renata Filip
 • Joanna Stachowicz
 • Joanna Łukasik (urop)
 • Sławomir Stan
 • Sławomir Kusek
 • Jarosław Kmieć
 • Joanna Maziarz
 • Anna Guja

Akompaniament:

 • Paweł Lubieniecki
 • Katarzyna Racławska
 • Renata Filip
 • Joanna Stachowicz
 • Joanna Łukasik
 • Sławomir Stan
 • Sławomir Kusek
 • Jarosław Kmieć
 • Janusz Tomecki
 • Sabina Trybylec
 • Agnieszka Kramarz
 • Aleksandra Klupś
 • Joanna Maziarz
 • Anna Guja

Fortepian dodatkowy / Fortepian obowiązkowy:

 • Katarzyna Racławska
 • Jan Lubieniecki
 • Renata Filip
 • Bernatedtta Duszkiewicz
 • Aleksandra Klupś
 • Agnieszka Kramarz
 • Sławomir Kusek
 • Sławomir Stan
 • Joanna Łukasik
 • Joanna Stachowicz
 • Joanna Maziarz
 • Anna Guja

Skrzypce:

 • Edyta Chlebowska
 • Maria Szela
 • Magdalena Rysz
 • Łukasz Skop

Altówka:

 • Kazimiera Zöllner
 • Paweł Łukasik

Wiolonczela:

 • Marek Brzeziński
 • Adianna Kafel

Kontrabas:

 • Ryszard Kusek
 • Magdalena Maziarz

Flet:

 • Ewa Stępień

Obój:

 • Tomasz Ożóg

Klarnet:

 • Piotr Wyzga

Saksofon:

 • Leszek Gruszecki
 • Bogusław Pawełczak

Waltornia:

 • Piotr Rysiewicz

Trąbka:

 • Ireneusz Szela

Puzon, Tuba, Sakshorn, Eufonium:

 • Grzegorz Wywrocki

Organy:

 • Agnieszka Kramarz

Gitara:

 • Tomasz Niećko
 • Jadwiga Huber

Akordeon:

 • Zdzisław Szymczyk
 • Bogdan Warias
 • Renata Wrażeń

Perkusja:

 • Karol Bik

Śpiew Solowy:

 • Jadwiga Huber
 • Marcin Pokusa

 


 

Kameralistyka:

 • Chór - grupa A (Renata Wrażeń)
 • Chór - grupa B (Renata Wrażeń)
 • Orkiestra  I stopnia - grupa A  (Jarosław Kmieć)
 • Orkiestra  II stopnia - grupa B (Ryszard Kusek)
 • Orkiestra Dęta - gr. A (Ireneusz Szela)
 • Orkiestra Dęta - gr. B (Piotr Rysiewicz)

Zespoły (instrumentalne, kameralne, wokalne, wokalno-instrumentalne):

 • Zespół kameralny - II stopień - Trio perkusyjne (Karol Bik)
 • Zespół kameralny - II stopień - Trio skrzypcowe (Edyta Chlebowska)
 • Zespół kameralny - II stopień - Duet saksofonowy (Leszek Gruszecki)
 • Zespół kameralny - II stopień - Kwartet gitarowy (Jadwiga Huber)
 • Zespół kameralny - II stopień - Trio wiolonczelowe (Adrianna Kafel)
 • Zespół kameralny - II stopień - Duet altówkowy (Paweł Łukasik
 • Zespół kameralny - II stopień - Duet kontrabasowy (Magdalena Maziarz)
 • Zespół kameralny - II stopień - Duet obojowy (Tomasz Ożóg)
 • Zespół kameralny - II stopień - Trio saksofonowe (Bogusław Pawełczak)
 • Zespół wokalny - II stopień - (Marcin Pokusa)
 • Zespół kameralny - II stopień - Kwartet smyczkowy (Sławomir Stan)
 • Zespół kameralny - II stopień - Kwintet akordeonowy (Zdzisław Szymczyk)
 • Zespół instrumentalny - I stopień - Kwartet akordeonowy (Zdzisław Szymczyk)
 • Zespół instrumentalny - I stopień - Duet akordeonowy (Bogdan Warias)
 • Zespół kameralny - II stopień - Kwartet Instrumentów Detych (Grzegorz Wywrocki)
 • Zespół kameralny - II stopień - Kwintet Instrumentów Detych (Grzegorz Wywrocki)
 • Zespół kameralny - II stopień - Kwartet klarnetowy (Piotr Wyzga)

Zespoły dodatkowe:

 • Zespół Instrumentów Orffa (Aleksandra Klupś)
 • Zespoły wokalne (Tadeusz Wywrocki)

 


 

Biblioteka szkolna:

 • Aleksandra Klupś

Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Literatura muzyczna:

 • Sabina Trybulec

Kształcenie słuchu,  Audycje muzyczne:

 • Renata Wrażeń
 • Sabina Trybulec

Kształcenie słuchu, Harmonia:

 • Michał Witek

Formy muzycznei:

 • Aleksandra Klupś

Rytmika / Kształćenie słuchu - I stopnień:

 • Aleksandra Klupś

Zespół wokalny, Dykcja i recytacja, Chór - naucz. wspomagający:

 • Marcin Pokusa

Zasady muzyki z elementami edycji nut:

 • Jarosław Kmieć

Historia muzyki, Audycje muzyczne:

 • Gabriela Pietrzak

 


 

 Realizator dźwięku, obsługa techniczna koncertów i innych wydarzeń szkolnych, obsługa informatyczna szkoły: Michał Witek

 


 

Sekretarz Szkoły: Maria Wyzga

Główny Księgowy Szkoły: Agnieszka Łępa

Referent ds. gospodarczych  Szkoły, obsługa Xsero, wypożyczalnia instrumentów, fotograf wydarzeń szkolnych oraz opłaty związane z Radą Rodziców: Ilona Ratusińska

 


 

Portiernia (godziny dopołudniowe), archiwum szkolne, fotograf wydarzeń szkolnych: Sylwia Skowron

Portiernia (godziny popołudniowe): Julian Maj

Wszelką inną pomocą służą: Alicja Buda, Kazimierz Nowak, Mieczysław Wojak.

Barek szkolny „MiNutka”: Bożena Nowak (ze względu na remonty budynku administracyjnego - w roku szkolnym 2017/2018 - nieczynny)