wpis: 14.05.2018

lista osób przyjętych do PSM II stopnia na rok szkolny 2018/2019

 

wpis: 10.05.2018

Kolejnosc_wiedza_ogolnomuzyczna_11_05_2018

 

wpis: 08.05.2018

Lista_kandydatow_do_SM_IIst.

 

 wpis: 27.04.2018

Lista kandydatów przyjętych do PSM I stopnia w Mielcu

 

Szczegóły naboru do PSM I stopnia w Mielcu (daty, terminy i inne przydatne informacje…)

 • Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
 • Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 • Uczymy na:
  • instrumentach dętych drewnianych: flet poprzeczny, klarnet, obój, saksofon, fagot
  • instrumentach dętych blaszanych: waltornia, trąbka, puzon, euphonium, tuba
  • instrumentach strunowych: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara klasyczna
  • fortepian, organy, akordeon, perkusja

Od kandydatów do PSM I st. oczekujemy m. in.:

wyróżniającego słuchu muzycznego, poczucia rytmu, wyobraźni i pamięci muzycznej, zainteresowań muzyką.

UWAGA: Obowiązkowa piosenka do zaśpiewania przez kandydatów na przesłuchaniu wstępnym (będzie do pobrania  w formacie MP3 ze strony Internetowej szkoły od dnia 26.03.2018 roku)

 1. Badania przydatności dla kandydatów do działu dziecięcego [cykl 6-cio letni] i działu młodzieżowego [cykl 4-ro letni] poprzedzi 3 (nieobowiązkowe) zbiorowe spotkania o charakterze informacyjnym w dniach: (jeden dzień do wyboru) 22 marca, 27 marca, 5 kwietnia 2018 r. od godz. 18.00 do 18.45 - sala kameralna (101).
 1. Oprócz w/w spotkań zbiorowych wszystkich kandydatów zapraszamy do jednego (nieobowiązkowego) spotkania indywidualnego z nauczycielami szkoły w dniach: (jeden dzień do wyboru) 06, 10, 13, 17 kwietnia 2018 r. w godz. od 10.00 do 12.00, celem doinformowania i wstępnej weryfikacji umiejętności kandydatów, jak również podpowiedzi kandydatom i ich rodzicom (opiekunom) wyboru instrumentu. Spotkania te odbędą się w Sali nr 12.

Powyższe działania mają na celu ogólne zapoznanie kandydatów z wymaganiami stawianych na przesłuchaniu wstępnym.

_______________________________________________________________________________________________

INNE WAŻNE TERMINY:

 • 23 kwietnia 2018 roku: „Dzień otwartych klas”
  • 16.30 Koncert dla kandydatów do PSM I stopnia,
  • 17.00 do 18.00 można odwiedzić poszczególne klasy instrumentalne i spotkać się z nauczycielami.
 • Wniosek z kwestionariuszem (można pobrać z sekretariatu, lub ze strony Internetowej Szkoły) i należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie DO DNIA 19 KWIETNIA 2018 r. do godz. 18.00

________________________________________________________________________________________________

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW:

24 kwietnia 2018 roku: w godz. od 14.00 do 19.00 (cykl 6 - letni) wg ustalonej kolejności

25 kwietnia 2018 roku: w godz. od 14.00 do 19.00 (cykl 4 - letni) wg ustalonej kolejności

Lista uczniów (ustalona kolejność przystąpienia do przesłuchania wstępnego dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w szkole dn. 23 kwietnia 2018 roku. Informacja dostępna będzie również w sekretariacie szkoły.

________________________________________________________________________________________________

SEKRETARIAT SZKOŁY

MIELEC UL.KOŚCIUSZKI 10 TEL./FAX. 17 586 29 76 [OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 10.00-16.00]

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

INFORMACJA O KANDYDACH PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY PODANA ZOSTANIE: 27 kwietnia 2018 o godz. 15.00

(Lista na tablicy ogłoszeń PSM. Informacja dostępna będzie również w sekretariacie szkoły)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W A Ż N E     I N F O R M A C J E   i   D O K U M E N T Y

Forma przesłuchania: przesłuchanie ustne

Predyspozycje muzyczne

Zadania

1. Dyspozycje słuchowe

Zaśpiewanie dwóch piosenek (w tym jednej obowiązkowej)

·        dla kandydatów od 6 do 10 lat to:

„Pojedziemy na łów”

·        dla kandydatów od 8 do 16 lat to:

„Ojciec Wirgiliusz”

Podpowiedź wykonawcza w formie MP3 znajduje się na stronie Internetowej szkoły: www.psm.mielec.pl

2. Dyspozycje głosowe

a) powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie

b) powtarzanie głosem krótkich melodii

3. Słuch muzyczny

a) odróżnianie wysokości dźwięków (wyższy – niższy)

b) określanie czy melodia jest taka sama czy inna

c) określanie zmiany w melodii składającej się z dźwięków w ilości do dziesięciu (zmiana na początku, w środku, na końcu melodii)

d) podanie ilości dźwięków współbrzmiących (jeden, dwa, trzy lub dużo)

4. Poczucie tonalne

zaśpiewanie zakończenia usłyszanych melodii

5. Dyspozycje rytmiczne

powtarzanie (odtworzenie) wyklaskanych rytmów

 • Wymagania do PSM I stopnia (do klasy drugiej):

Forma egzaminu:

egzamin ustny i praktyczny (gra na instrumencie z zakresu wymagań klasy pierwszej PSM I stopnia)

Melodyka

Rytmika

Wiedza teoretyczna

1) prawidłowe pod względem emisji głosu śpiewanie piosenek oraz ćwiczeń przy pomocy nut i z nut

2) śpiewanie gam , trójdźwięków tonicznych oraz interwałów gamowłaściwych

3) powtarzanie głosem i rozpoznawanie interwałów

4) słuchowe rozróżnianie trójdźwięku durowego i molowego

5) elementarne dyktanda (korekta błędów, układanka, uzupełnianka, dyktando pamięciowe)

1) wyklaskiwanie rytmów dwutaktowych

2) słuchowa analiza rytmu

i jego realizacja ruchowa

z taktowaniem

3) zapisywanie rytmów

2-taktowych

1) Wartości rytmiczne: ćwierćnuta, ósemki, półnuta, cała nuta, półnuta z kropką, szesnastki, przedłużanie wartości rytmicznych za pomocą łuku

2) Pauzy: ćwierćnutowa, półnutowa, całonutowa

3) Takty o ćwierćnutowej jednostce miary

4) Pięciolinia, linie dodane, klucz wiolinowy i basowy, nazwy literowe dźwięków

5) Interwały: sekundy, tercje, kwarta, kwinta, oktawa; stopień, półton, cały ton

6) Gamy (tonacje) C-dur, c-moll, D-dur oraz trójdźwięki toniczne

7) Znaki: repetycji, volty, fermata; podstawowe określenia dynamiczne, agogiczne i artykulacyjne; znaki chromatyczne

Zalecana literatura:

M. Chowaniec Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych klasa 1

M. Kaczurbina, L. Miklaszewski Nasze pierwsze nutki

M. Wacholc Solfeż elementarny

J. Lasocki Mały solfeż

Zalecana literatura:

J. Lasocki Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

WZORY MELODII:

 

„Pojedziemy na łów”- tonacja niższa - plik mp3 do pobrania

„Pojedziemy na łów”- tonacja wyższa - plik mp3 do pobraniaia

„Ojciec Wirgiliusz” - tonacja niższa - plik mp3 do pobrania

„Ojciec Wirgiliusz”- tonacja wyższa -plik mp3 do pobrania

==============================================================================================

==============================================================================================

Szczegóły naboru do PSM II stopnia w Mielcu (daty, terminy i inne przydatne informacje…)

do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

na rok szkolny 2018/2019

 

I. WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY (10 - 23 lat) - specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, tuba, eufonium, akordeon, organy, fortepian i perkusja.
1. Warunkiem przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia jest pozytywne zdanie egzaminu wstępnego (wg kryteriów konkursowych) obejmującego:
a) wykonanie przygotowanych utworów muzycznych,
b) sprawdzian wiedzy ogólnomuzycznej z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia na wydział instrumentalny powinien posiadać wiedzę muzyczną w zakresie szkoły muzycznej I – go stopnia.

II. WYDZIAŁ WOKALNY (14 - 23 lat - w indywidualnych przypadkach komisja może rozważyć przyjęcie kandydata poniżej 14 roku życia) - specjalność: śpiew klasyczny (kandydaci powinni wykazać się bardzo dobrymi predyspozycjami głosowymi i słuchowymi).


Egzaminy wstępne odbędą się w następujących terminach:
1. Egzamin z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO (10 V 2018)
2. Egzamin (ustny) z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I WIADOMOŚCI O MUZYCE (11 V 2018)
3. Egzamin (całość) na wydział wokalny (11 V 2018)


Dokumenty należy składać do dnia 7 MAJA 2018 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 10.00-16.00.
(podania po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane)


Wymagane dokumenty:
• Wniosek
• 2 zdjęcia
• Zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)
- w przypadku kandydatów na Wydział Instrumentalny (instrumenty dęte) wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk-instrumentalista.
- w przypadku kandydatów na Wydział Wokalny wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk – wokalista z zaznaczeniem stopnia zaawansowania procesów mutacyjnych.

Szczegółowe informacje w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, ul. Kościuszki 10, tel: 17 586 29 76