herb unia eu

Spis treści:

  • Z życia Szkoły… str. 2
  • Koncert inny niż wszystkie 22 grudnia 2010 – str 3
  • Jubileusz 40 lecia PSM – 30 września 2010 – str 4
  • Jubileusz 40 lecia PSM – 1 października 2010 – str 5, 6, 7, 8
  • Nagrody z okazji Jubileuszu 40 lecia PSM dla nauczycieli i pracowników – str. 9
  • Wakacyjny sukces na Festiwalu – str. 10
  • Wspomnienia z Rozgrzewki dla Orkiestry Jubileuszowej z wakacji – str. 10
  • Relacja z warsztatów dla Orkiestry Dętej – str. 11
  • Relacja z wakacyjnego projektu unijnego dla PSM – str. 11
  • Laureaci konkursów, festiwali i przesłuchań 2010 roku – str. 12