Tego samego dnia, czyli 29 listopada 2021 roku warsztaty dla klas akordeonu prowadził również dr hab. Mirosław Dymon, który w naszej szkole również dzielił się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem za co serdecznie dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy dr Donatowi Zamiarze z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z Warszawy, który w dniu 29 listopada 2021 roku w naszej szkole podzielił się swoim bogatym doświadczeniem artystycznym, dydaktycznym i scenicznym.

W dniach 20-22 listopada 2021 roku delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły przebywała na Węgrzech. Wspólnie w ramach współpracy z naszą szkołą partnerską Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola zrealizowaliśmy dzięki Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka projekt pod nazwą BRATANKI . W ramach wizyty odbył się m. in. wspólny koncert, poznawanie wspólnej kultury i tradycji naszych narodów.