KOMUNIKAT

DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Zarządzenie Nr 14.2020/2021 z dnia 15.01.2021 r. w sprawie logistyki prac nauki w PSM I i II stopnia w Mielcu, zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego

dotyczy: pracy i nauki od 18.01.2021 r.

Na podstawie Komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej z dn. 13 stycznia 2021 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)., Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu informuje:

  • Z dniem 18 stycznia 2021 roku zostaje utrzymana dotychczasowa praktyka logistyki pracy oraz nauczania wg Komunikatu/Zarządzenia Dyrektora PSM w Mielcu nr 13.2020/2021 z dnia 27.11.2020 roku.
  • Oprócz zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość szkoła umożliwia:
    • realizację zajęć stacjonarnie, uwzględniając w tym zakresie przede wszystkim potrzeby uczniów klas najmłodszych szkoły muzycznej I stopnia (dotyczy szczególnie: zajęć indywidualnych (przedmiot główny – instrument) oraz
    • realizację zajęć stacjonarnie dla klas programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia (dotyczy szczególnie: zajęć indywidualnych (przedmiot główny – instrument/śpiew, zajęcia z akompaniatorem) oraz zajęć teoretycznych (przedmiot: Historia muzyki).
  • Realizację zajęć/konsultacji stacjonarnych reguluje Komunikat/Zarządzenie Dyrektora PSM w Mielcu nr 13.2020/2021 z dnia 27.11.2020 r. (pkt 7.a-f oraz pkt 8. a-c).
  • Konsultacje/zajęcia stacjonarne lub ćwiczenie uczniów w szkole mogą odbyć się wg ścisłego rygoru sanitarnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w PSM w Mielcu.

Ryszard Kusek

DYREKTOR PSM I i II stopnia w Mielcu

____________________________________________________________________________________