W związku z zainteresowaniem, licznymi prośbami, pytaniami uczniów i rodziców, ale i w związku z otwartą postawą nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu informuję, że od dnia 08. lutego 2021 roku przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w szkole, stworzona zostaje możliwość prowadzenia zajęć/konsultacji stacjonarnych w pomieszczenia naszej szkoły. Zajęcia/konsultacje w formie stacjonarnej mogą być przeprowadzone za zgodą wszystkich stron: nauczycieli/uczniów/rodziców. 

Formę i sposób prowadzenia zajęć reguluje Komunikat-Zarządzenie nr 15-2020/2021 Dyrektora PSM w Mielcu z dnia 03.02.2021 roku. 

Ryszard Kusek
DYREKTOR
PSM I i II stopnia w Mielcu

Komunikat-Zarządzenie Dyrektora PSM w Mielcu nr 15-2020/2021 z dn. 03.02.2021 - do pobrania