Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, w dniu 11 marca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które aktualnie czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

W nawiązaniu do powyższego Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu informuje, że logistyka pracy i nauki prowadzona będzie wg dotychczasowych ustaleń zgodnie z obowiązującymi komunikatami/Zarządzeniami Dyrektora PSM w Mielcu nr 15-2020/2021 oraz 17/2020-2021:

1.  Komunikat-Zarządzenie nr 15-2020/2021 Dyrektora PSM w Mielcu oraz 

2. Komunikat-Zarządzenie nr 17-2020/2021 Dyrektora PSM w Mielcu.

Ryszard Kusek

DYREKTOR PSM w Mielcu