Informuję, że Państwowa Szkoła Muzyczna w Mielcu pracuje wg 

Komunikatu/Zarządzenia Dyrektora PSM w Mielcu z dn. 19.03.2021 roku nr 19-2020/2021

Ryszard Kusek

DYREKTOR PSM w Mielcu