Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Poradnik MEN - do pobrania

DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Nr 3.2020/2021 z dnia 31.08.2020 r.

w sprawie logistyki pracy i nauki w PSM I i II stopnia w Mielcu, zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz procedury postępowania z osobami chorymi w czasie epidemii COVID-19. 

obowiązuje od: 01 września 2020 r.

KOMUNIKAT nr 3/2020-2021 - do pobrania

DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Nr 2.2020/2021 z dnia 27.08.2020 r.

w sprawie organizacji pracy i nauki w roku szkolnym 2020/2021 w pierwszym tygodniu września 2020 r.: od 01.09.2020 do 05.09.2020 

Zarządzenie Nr 2.2020/2021 z dnia 27.08.2020 r. - do pobrania

Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia - do pobrania