W dniu 12.10.2021 roku gościliśmy w naszej szkole wybitnego profesora, psychologa/muzyka, wykładowcę Akademii Muzycznej w Katowicach Ks. dr. hab. Pawła Sobierańskiego.

Rada Pedagogiczna w godzinach dopołudniowych uczestniczyła w wykładzie nt.: Wysoka cena estetycznych doznań, czyli o stresie i tremie w życiu nauczyciela i ucznia artysty. Natomiast nauczyciele i uczniowie wydziału wokalnego, klas instrumentów dętych i chóru w godzinach popołudniowych uczestniczyli w warsztatach nt.: Sztuka oddychania nie tylko dla wokalistów