Sejm RP jednogłośnie uchwalił ustawę o ustanowieniu 27 grudnia świętem państwowym - Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Za sejmową ustawą głosowało 451 posłanek i posłów - wszyscy obecni na sali, ze wszystkich klubów i kół oraz niezrzeszeni.

Pomysłodawcą inicjatywy było Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r., a zakończyło się 16 lutego 1919 r. Po 52 dniach walk 100-tysięczna Armia Wielkopolska zwyciężyła wojska niemieckie, realizując WSZYSTKIE cele. Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 miało ogromne znaczenie nie tylko dla naszego regionu, ale dla całego, odradzającego się wówczas państwa Polskiego.

PAMIĘTAMY!!!