Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu za tak wspaniałą postawę, aktywność, pomysły, kreatywność oraz niesienie radości i kultury muzycznej na atrakcyjnym - wysokim poziomie dla naszego miasta Mielca i regionu. Wyrazy uznania składam dla wszystkich rodziców i opiekunów.

W podziękowaniu za cały rok współpracy, zaangażowania i wysiłku składam również serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły. 

Życzę wszystkim przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku.

Ryszard Kusek, dyrektor PSM w Mielcu