1. W przeglądarce należy wpisać adres strony www.classroom.google.com lub skorzystać z odnośnika na stronie głównej naszej szkoły.
 2. Do rejestracji na platformie konieczne będzie konto Google:
  • jeśli uczeń posiada już konto Google wystarczy zalogować się podając: e-mail oraz hasło. Ważne aby nazwa użytkownika zawierała IMIĘ i NAZWISKO UCZNIA,
  • w przypadku braku konta Google należy je założyć, klikając przycisk UTWÓRZ KONTO, wypełniając konieczne pola i postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w formularzu. Ważne, aby nazwa użytkownika zawierała IMIĘ i NAZWISKO UCZNIA.
  • uprzejmie proszę rodziców niepełnoletnich uczniów, by wsparli swoje dzieci w tym zakresie.
 3. Po zalogowaniu na platformę pojawi się pulpit Google Classroom. Kolejnym krokiem jest dołączenie do klas:
  • w prawym górnym rogu znajduje się przycisk plus "+",
  • po jego przyciśnięciu z okna dialogowego należy wybrać opcję "Dołącz do zajęć",
  • ukaże się pole w które należy wprowadzić jeden z "kodów zajęć", które podane są poniżej,
  • po wprowadzeniu kodu klikamy przycisk "Dołącz", a na pulpicie pojawia się przedmiot, którego kod wprowadzono,
  • ten sam schemat należy powtórzyć dla każdego przedmiotu danego ucznia.
 4. Na tym konfiguracja naszego konta na Google Classroom dobiega końca.