W Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu pracuje w chwili obecnej (2020/2021) 43 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Dyrektor Szkoły: Ryszard Kusek
Zastępca dyrektora Szkoły: Ireneusz Szela
Kierownik Sekcji Fortepianu : Joanna Stachowicz
Kierownik Sekcji Teorii: Aleksandra Klupś
Kierownik Sekcji Instrumentów Strunowych i Wydziału Wokalnego: Jadwiga Huber
Koordynator pracy Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji: Ireneusz Szela
Koordynator pracy Sekcji Akordeonu i Organów oraz Sekcji Kameralistyki: Ryszard Kusek


Naukę gry na poszczególnych instrumentach prowadzą:

Fortepian:

 • Joanna Stachowicz
 • Paweł Lubieniecki
 • Katarzyna Racławska
 • Renata Filip
 • Joanna Łukasik
 • Sławomir Stan
 • Sławomir Kusek
 • Jarosław Kmieć
 • Joanna Maziarz
 • Anna Guja

Zajęcia z akompaniatorem:

 • Joanna Stachowicz
 • Anna Guja
 • Sławomir Kusek
 • Paweł Lubieniecki
 • Joanna Łukasik
 • Katarzyna Racławska
 • Renata Filip
 • Sławomir Stan
 • Jarosław Kmieć
 • Sabina Trybylec
 • Joanna Maziarz
 • Aleksandra Klupś

Fortepian dodatkowy / Fortepian obowiązkowy:

 • Joanna Stachowicz
 • Katarzyna Racławska
 • Jan Lubieniecki
 • Renata Filip
 • Sławomir Kusek
 • Joanna Łukasik
 • Jarosław Kmieć
 • Sławomir Stan
 • Anna Guja
 • Joanna Maziarz
 • Aleksandra Klupś
 • Agnieszka Kramarz
 • Sabina Trybulec

Skrzypce:

 • Edyta Chlebowska
 • Magdalena Rysz
 • Łukasz Skop
 • Karolina Janocha

Altówka:

 • Kazimiera Zöllner
 • Paweł Łukasik

Wiolonczela:

 • Marek Brzeziński
 • Adianna Kafel

Kontrabas:

 • Magdalena Maziarz

Flet:

 • Ewa Klimaszewska

Obój:

 • Tomasz Ożóg

Klarnet:

 • Piotr Wyzga

Saksofon:

 • Leszek Gruszecki
 • Bogusław Pawełczak

Fagot

 • Marcin Pokusa

Waltornia:

 • Piotr Rysiewicz

Trąbka:

 • Ireneusz Szela
 • Wojciech Szela

Puzon, Tuba, Sakshorn, Eufonium:

 • Grzegorz Wywrocki
 • Tadeusz Wywrocki

Organy:

 • Agnieszka Kramarz

Gitara:

 • Tomasz Niećko
 • Jadwiga Huber
 • Wojciech Gurgul

Akordeon:

 • Zdzisław Szymczyk
 • Bogdan Warias

Perkusja:

 • Karol Bik

Śpiew Solowy:

 • Jadwiga Huber
 • Marcin Pokusa

Kameralistyka:

 • Chór - grupa A (chórmistrz: Renata Wrażeń / nauczyciel wspomagający: Marcin Pokusa)
 • Chór - grupa B (chórmistrz: Renata Wrażeń / naucyzicel wspomagający: Marcin Pokusa)
 • Orkiestra Smyczkowa PSM I stopnia (dyrygent: Jarosław Kmieć / nauczyciel wspomagający: Edyta Chlebowska)
 • Orkiestra Kameralna PSM II stopnia (dyrygent: Ryszard Kusek / nauczyciel wspomagający: Adrianna Kafel)
 • Orkiestra Dęta PSM I stopnia (dyrygent: Jarosław Kmieć / nauczyciel wspomagający: Piotr Rysiewicz)
 • Orkiestra Dęta PSM II stopnia (dyrygent: Ryszard Kusek / nauczyciel wspomagający: Piotr Rysiewicz)

Zespoły (instrumentalne, kameralne, wokalne, wokalno-instrumentalne):

 • Zespół instrumentalny - I stopień - Kwartet akordeonowy (Zdzisław Szymczyk)
 • Zespół instrumentalny - I stopień - Trio akordeonowe (Bogdan Warias)
 • Zespół instrumentalny - I stopień - Duet akordeonowy (Bogdan Warias)
 • Zespół instrumentalny - I stopień - Trio skrzypcowe (Edyta Chlebowska)
 • Zespół kameralny - II stopień - Trio perkusyjne (Karol Bik)
 • Zespół kameralny - II stopień - Duet perkusyjny (Karol Bik)
 • Zespół kameralny - II stopień - Duet saksofonowy (Leszek Gruszecki)
 • Zespół kameralny - II stopień - Trio gitarowe (Wojciech Gurgul)
 • Zespół kameralny - II stopień - Zespół Muzyki Dawnej (Adrianna Kafel)
 • Zespół kameralny - II stopień - Trio fortepianowe (Paweł Łukasik)
 • Zespół kameralny - II stopień - Duet gitarowy (Tomasz Niećko)
 • Zespół kameralny - II stopień - Kwartet saksofonowy (Bogusław Pawełczak)
 • Zespół wokalny    - II stopień - (Marcin Pokusa)
 • Zespół kameralny - II stopień - Kwartet smyczkowy (Sławomir Stan)
 • Zespół kameralny - II stopnia - Kwartet smyczkowy (Ryszard Kusek)
 • Zespół kameralny - II stopień - Kwartet (Vn, Cl, Ak., Cb) (Zdzisław Szymczyk)
 • Zespół instrumentalny - I stopień - Trio akordeonowe (Bogdan Warias)
 • Zespół kameralny - II stopień - Kwartet Instrumentów Dętych (Grzegorz Wywrocki)
 • Zespół kameralny - II stopień - Duet klarnetowy (Piotr Wyzga)

Zespoły dodatkowe:

 • Zespół Instrumentów Orffa - kl. IIc6 i IIIc6 (Aleksandra Klupś)
 • Zespół Instrumentów Orffa - kl. I c6 (Jadwiga Basista-Janda)

Biblioteka szkolna:

 • Aleksandra Klupś

Kształcenie słuchu - II stopień:

 • Renata Wrażeń
 • Michał Witek

Audycje muzyczne - I stopień:

 • Renata Wrażeń
 • Sabina Trybulec

Harmonia - II stopień:

 • Michał Witek

Formy muzyczne - II stopień:

 • Aleksandra Klupś

Kształcenie słuchu - I stopień:

 • Aleksandra Klupś
 • Renata Wrażeń
 • Sabina Trybulec

Rytmika - I stopień:

 • Jadwiga Basista - Janda

Zespół wokalny / Dykcja i recytacja - II stopień:

 • Marcin Pokusa

Zasady muzyki z elementami edycji nut - II stopień:

 • Jarosław Kmieć

Literatura muzyczna - II stopień:

 • Sabina Trybulec

Historia muzyki - II stopień:

 • Gabriela Pietrzak

Sekretarz Szkoły: Maria Wyzga

Główny Księgowy Szkoły: Agnieszka Łępa

Referent ds. gospodarczych  Szkoły, obsługa Xsero, wypożyczalnia instrumentów, fotograf wydarzeń szkolnych oraz opłaty związane z Radą Rodziców: Ilona Liberadzka-Ratusińska


Realizator dźwięku, obsługa techniczna koncertów i innych wydarzeń szkolnych, obsługa informatyczna szkoły: Michał Witek / Jacek Jamrozy

Realizator obrazu, obsługa techniczna koncertów i innych wydarzeń szkolnych: Konrad Sosiński

Realizator światła, obsługa techniczna koncertów i innych wydarzeń szkolnych/elektryk: Marian Baum


Portiernia (godziny dopołudniowe), archiwum szkolne, fotograf wydarzeń szkolnych: Sylwia Świerczek (urlop)

Portiernia (godziny popołudniowe): Henryk Bauer, Małgorzata Osmola

Wszelką inną pomocą służą: Alicja Buda, Kazimierz Nowak, Ryszard Sołtys, Bożena Kazimierska.

Barek szkolny „MiNutka”: Bożena Kazimierska (nieczynny - do odwołania)