Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy i Przyjaciele Szkół Artystycznych,

Szanowni Państwo!

Z początkiem września powracamy do codziennych spotkań w murach szkół artystycznych. Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym młodzi adepci sztuki pod okiem doświadczonych i kompetentnych pedagogów będą rozwijać swoje pasje i talenty. Wierzę, że każdy dzień będzie przybliżał ich do sukcesów, a nade wszystko do zdobycia wykształcenia artystycznego.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy również z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Wojenna rzeczywistość, która potwornie doświadcza naród ukraiński i przeraża cały cywilizowany świat, wymaga od nas roztoczenia wielostronnej opieki nad uchodźcami. Polskie prawo umożliwia ukraińskim uczniom podjęcie nauki w naszych szkołach artystycznych. Zgodę na zatrudnienie mogą otrzymać także ukraińscy pedagodzy. Jak długo będzie konieczne, tak długo będziemy udzielali obywatelom Ukrainy niezbędnej pomocy i wsparcia.

Dzisiejszy dzień jest szczególny dla uczniów i nauczycieli ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia. Od dziś są to szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia, równoważne w zakresie kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącemu. Wprowadzona zmiana zamyka etap kształtowania systemu szkolnictwa artystycznego. Mam nadzieję, że wprowadzenie klarownego schematu kształcenia w szkołach muzycznych realizujących kształcenie ogólne zostanie przyjęte przez środowisko szkolnictwa artystycznego z satysfakcją. Przygotowujemy także zmiany w podstawach programowych wielu edukacyjnych zajęć artystycznych, aby uczynić kształcenie bardziej efektywnym i bliższym oczekiwaniom młodzieży. W tym kierunku zmierzają też zmiany w ramowych planach nauczania, które obecnie konsultujemy. Będziemy je wdrażać od początku kolejnego roku szkolnego.

W wielu szkołach artystycznych zakończył się etap termomodernizacji budynków. Niezmiernie cieszy fakt, że z roku na rok poprawiają się warunki nauki. Otwierane są nowe sale koncertowe, a budynki szkolne podlegają gruntownej renowacji. Deklaruję, że nie będziemy ustawać w procesie modernizacji i poprawy bazy lokalowej szkolnictwa artystycznego także w tym roku szkolnym.

Życzę wszystkim Państwu, aby nadchodzący czas przyniósł nam jak najwięcej radości. Uczniom życzę wielu sukcesów i zadowolenia ze zdobywanych umiejętności. Rodzicom, nauczycielom i dyrektorom - satysfakcji z postawy swoich wychowanków i poczucia spełnienia w codziennych obowiązkach. Nam wszystkim - aby nowy rok szkolny utwierdził nas w przekonaniu o tym, że polskie szkolnictwo artystyczne jest odpowiednio zadbane i może się rozwijać.

Z poważaniem

Piotr Gliński

Zarządzenie DYREKTORA PSM w Mielcu Nr 57 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie informacji o dalszym obowiązywaniu stopni alarmowych na terenie całego kraju

 dotyczy: stopni alarmowych od  dnia 01.09.2022 r.

 Informuję, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Szczegóły postepowania znajdują się w dokumencie z dn. 01.03.2022 r.: „Procedury postępowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”.

(dokument dostępny na stronie Internetowej szkoły w zakładce „Komunikaty” oraz w holu budynku szkoły)

Stopienie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W związku z powyższym w stopniu alarmowym BRAVO zadania obejmują w szczególności: m. in.:

 • wprowadzony jest zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,
 • prowadzona jest przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożona kontrola dużych skupisk ludzkich,
 • prowadzona jest wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów,
 • nauczyciele, personel szkoły został ostrzeżony o możliwych zagrożeniach,
 • mogą nastąpić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych.
 • Szczegóły postepowania znajdują się w dokumencie z dn. 01.03.2022 r.: „Procedury postępowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”. (dokument dostępny na stronie Internetowej szkoły w zakładce „Komunikaty” oraz w holu budynku szkoły)

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Zarządzenie Nr 33.2021/2022 z dnia 01.08.2022 r. w sprawie informacji o dalszym obowiązywaniu stopni alarmowych  na terenie całego kraju

dotyczy: stopni alarmowych od  dnia 01.08.2022 r.

 

Informuję, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 233 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 234 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Stopienie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W związku z powyższym w stopniu alarmowym BRAVO zadania obejmują w szczególności: m. in.:

 • wprowadzony jest zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,
 • prowadzona jest przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożona kontrola dużych skupisk ludzkich,
 • prowadzona jest wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów,
 • nauczyciele, personel szkoły został ostrzeżony o możliwych zagrożeniach,
 • mogą nastąpić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych.
 • Szczegóły postepowania znajdują się w dokumencie z dn. 01.03.2022 r.: „Procedury postępowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”.

(dokument dostępny na stronie Internetowej szkoły w zakładce „Komunikaty” oraz w holu budynku szkoły)

KOMUNIKAT

DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Zarządzenie Nr 32.2021/2022 z dnia 01.07.2022 r. w sprawie informacji o dalszym obowiązywaniu stopni alarmowych  na terenie całego kraju 

dotyczy: stopni alarmowych od  dnia 01.07.2022 r.

 

W związku z podpisaniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego nowego zarządzenia dotyczącego wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO informuję, że stopnie będą obowiązywały do 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59.

Stopienie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W związku z powyższym w stopniu alarmowym BRAVO zadania obejmują w szczególności: m. in.:

 • wprowadzony jest zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,
 • prowadzona jest przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożona kontrola dużych skupisk ludzkich,
 • prowadzona jest wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów,
 • nauczyciele, personel szkoły został ostrzeżony o możliwych zagrożeniach,
 • mogą nastąpić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych.
 • Szczegóły postepowania znajdują się w dokumencie z dn. 01.03.2022 r.: „Procedury postępowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”.

(dokument dostępny na stronie Internetowej szkoły w zakładce „Komunikaty” oraz w holu budynku szkoły)

 

KOMUNIKAT DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Zarządzenie Nr 31.2021/2022 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie informacji o dalszym obowiązywaniu stopni alarmowych na terenie całego kraju

 dotyczy: stopni alarmowych od  dnia 01.06.2022 r.  

W związku z podpisaniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego nowego zarządzenia nr 153 dotyczącego wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO informuję, że stopnie będą obowiązywały do 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.

Stopienie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W związku z powyższym w stopniu alarmowym BRAVO zadania obejmują w szczególności: m. in.:

 • wprowadzony jest zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,
 • prowadzona jest przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożona kontrola dużych skupisk ludzkich,
 • prowadzona jest wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów,
 • nauczyciele, personel szkoły został ostrzeżony o możliwych zagrożeniach,
 • mogą nastąpić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych.
 • Szczegóły postepowania znajdują się w dokumencie z dn. 01.03.2022 r.: „Procedury postępowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”.

(dokument dostępny na stronie Internetowej szkoły w zakładce „Komunikaty” oraz w holu budynku szkoły)