W związku z podpisaniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego nowego zarządzenia dotyczącego wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego oraz podkarpackiego informuję, że stopnie będą obowiązywały do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59.

Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

W związku z powyższym w stopniu alarmowym BRAVO zadania obejmują w szczególności: m. in.:

  • wprowadzony jest zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,
  • prowadzona jest przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożona kontrola dużych skupisk ludzkich,
  • prowadzena jest wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów,
  • nauczyciele, personel szkoły został ostrzeżony o możliwych zagrożeniach,
  • mogą nastąpić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych.
  • Szczegóły postepowania znajdują się w dokumencie z dn. 01.03.2022 r.: „Procedury postępowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”.

(dokument dostępny na stronie Internetowej szkoły oraz w holu budynku szkoły)

Proszę o zastosowanie się do powyższych zaleceń. Za zrozumienie dziękuję.

 

dr Ryszard Kusek

                 DYREKTOR

  PSM I i II stopnia w Mielcu