KOMUNIKAT DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Zarządzenie Nr 30.2021/2022 z dnia 16.05.2022 r. w sprawie informacji o dalszym obowiązywaniu stopni alarmowych  na terenie całego kraju

dotyczy: stopni alarmowych od  dnia 16.05.2022 r.

 W związku z podpisaniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego nowego zarządzenia dotyczącego wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO informuję, że stopnie będą obowiązywały do 31 maja 2022 r. do godz. 23:59.

Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

W związku z powyższym w stopniu alarmowym BRAVO zadania obejmują w szczególności: m. in.:

  • wprowadzony jest zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,
  • prowadzona jest przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożona kontrola dużych skupisk ludzkich,
  • prowadzena jest wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów,
  • nauczyciele, personel szkoły został ostrzeżony o możliwych zagrożeniach,
  • mogą nastąpić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych.
  • Szczegóły postepowania znajdują się w dokumencie z dn. 01.03.2022 r.: „Procedury postępowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”. (dokument dostępny na stronie Internetowej szkoły oraz w holu budynku szkoły).

Komunikat - Zarządzanie nr 30.2021/2022 - pdf