KOMUNIKAT DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA, IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Zarządzenie Nr 31.2021/2022 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie informacji o dalszym obowiązywaniu stopni alarmowych na terenie całego kraju

 dotyczy: stopni alarmowych od  dnia 01.06.2022 r.  

W związku z podpisaniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego nowego zarządzenia nr 153 dotyczącego wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO informuję, że stopnie będą obowiązywały do 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.

Stopienie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W związku z powyższym w stopniu alarmowym BRAVO zadania obejmują w szczególności: m. in.:

  • wprowadzony jest zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,
  • prowadzona jest przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożona kontrola dużych skupisk ludzkich,
  • prowadzona jest wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów,
  • nauczyciele, personel szkoły został ostrzeżony o możliwych zagrożeniach,
  • mogą nastąpić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych.
  • Szczegóły postepowania znajdują się w dokumencie z dn. 01.03.2022 r.: „Procedury postępowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”.

(dokument dostępny na stronie Internetowej szkoły w zakładce „Komunikaty” oraz w holu budynku szkoły)