Zarządzenie DYREKTORA PSM w Mielcu Nr 57 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie informacji o dalszym obowiązywaniu stopni alarmowych na terenie całego kraju

 dotyczy: stopni alarmowych od  dnia 01.09.2022 r.

 Informuję, że Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Szczegóły postepowania znajdują się w dokumencie z dn. 01.03.2022 r.: „Procedury postępowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”.

(dokument dostępny na stronie Internetowej szkoły w zakładce „Komunikaty” oraz w holu budynku szkoły)

Stopienie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W związku z powyższym w stopniu alarmowym BRAVO zadania obejmują w szczególności: m. in.:

  • wprowadzony jest zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,
  • prowadzona jest przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożona kontrola dużych skupisk ludzkich,
  • prowadzona jest wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów,
  • nauczyciele, personel szkoły został ostrzeżony o możliwych zagrożeniach,
  • mogą nastąpić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych.
  • Szczegóły postepowania znajdują się w dokumencie z dn. 01.03.2022 r.: „Procedury postępowania Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu w przypadku wprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”. (dokument dostępny na stronie Internetowej szkoły w zakładce „Komunikaty” oraz w holu budynku szkoły)