Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy i Przyjaciele Szkół Artystycznych,

Szanowni Państwo!

Z początkiem września powracamy do codziennych spotkań w murach szkół artystycznych. Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym młodzi adepci sztuki pod okiem doświadczonych i kompetentnych pedagogów będą rozwijać swoje pasje i talenty. Wierzę, że każdy dzień będzie przybliżał ich do sukcesów, a nade wszystko do zdobycia wykształcenia artystycznego.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy również z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Wojenna rzeczywistość, która potwornie doświadcza naród ukraiński i przeraża cały cywilizowany świat, wymaga od nas roztoczenia wielostronnej opieki nad uchodźcami. Polskie prawo umożliwia ukraińskim uczniom podjęcie nauki w naszych szkołach artystycznych. Zgodę na zatrudnienie mogą otrzymać także ukraińscy pedagodzy. Jak długo będzie konieczne, tak długo będziemy udzielali obywatelom Ukrainy niezbędnej pomocy i wsparcia.

Dzisiejszy dzień jest szczególny dla uczniów i nauczycieli ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia. Od dziś są to szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia, równoważne w zakresie kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącemu. Wprowadzona zmiana zamyka etap kształtowania systemu szkolnictwa artystycznego. Mam nadzieję, że wprowadzenie klarownego schematu kształcenia w szkołach muzycznych realizujących kształcenie ogólne zostanie przyjęte przez środowisko szkolnictwa artystycznego z satysfakcją. Przygotowujemy także zmiany w podstawach programowych wielu edukacyjnych zajęć artystycznych, aby uczynić kształcenie bardziej efektywnym i bliższym oczekiwaniom młodzieży. W tym kierunku zmierzają też zmiany w ramowych planach nauczania, które obecnie konsultujemy. Będziemy je wdrażać od początku kolejnego roku szkolnego.

W wielu szkołach artystycznych zakończył się etap termomodernizacji budynków. Niezmiernie cieszy fakt, że z roku na rok poprawiają się warunki nauki. Otwierane są nowe sale koncertowe, a budynki szkolne podlegają gruntownej renowacji. Deklaruję, że nie będziemy ustawać w procesie modernizacji i poprawy bazy lokalowej szkolnictwa artystycznego także w tym roku szkolnym.

Życzę wszystkim Państwu, aby nadchodzący czas przyniósł nam jak najwięcej radości. Uczniom życzę wielu sukcesów i zadowolenia ze zdobywanych umiejętności. Rodzicom, nauczycielom i dyrektorom - satysfakcji z postawy swoich wychowanków i poczucia spełnienia w codziennych obowiązkach. Nam wszystkim - aby nowy rok szkolny utwierdził nas w przekonaniu o tym, że polskie szkolnictwo artystyczne jest odpowiednio zadbane i może się rozwijać.

Z poważaniem

Piotr Gliński