ROK SZKOLNY 2022/2023

wpis: 17.05.2022 r.

Lista kandydatów przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Mielcu na rok szkolny 2022/2023 - wydział instrumentalny/wydział wokalny

wpis: 17.05.2022 r.

Lista kandydatów, którzy zdali pozytywnie egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Mielcu na rok szkolny 2022/2023

wpis: 12.05.2022 r.

Kolejność egzaminu wstępnego w dniu 13.05.2022 r. - teoria

wpis: 10.05.2022 r.

Kolejność egzaminu wstępnego dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu na rok szkolny 2022/2023

wpis: 11.04.2022 r.

PLAKAT O NABORZE DO PSM II stopnia w Mielcu - do pobrania

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zgodnie z REGULAMINEM w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu został uruchomiony elektroniczny wniosek o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Mielcu.

Do elektronicznego wniosku należy dołączyć zdjęcie kandydata (najlepiej w formacie legitymacyjnym) i pozostałe załączniki.

Proponujemy naukę na dwóch wydziałach:

 • WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY (10 - 23 lat) - specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, tuba, akordeon, organy, fortepian, klawesyn i perkusja.
  • Warunkiem przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia jest pozytywne zdanie egzaminu wstępnego (wg kryteriów konkursowych) obejmującego:
   • Wykonanie przygotowanych utworów muzycznych,
   • sprawdzian wiedzy ogólnomuzycznej z zakresu szkoły muzycznej I stopnia
  • Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia na wydział instrumentalny powinien posiadać wiedzę muzyczną w zakresie szkoły muzycznej I – go stopnia.
 • WYDZIAŁ WOKALNY (14 - 23 lat - w indywidualnych przypadkach komisja może rozważyć przyjęcie kandydata poniżej 14 roku życia) - specjalność: śpiew klasyczny (kandydaci powinni wykazać się bardzo dobrymi predyspozycjami głosowymi i słuchowymi).

UWAGA!!!

Terminy poniższych egzaminów wstępnych:

Przesłuchania wstępne planujemy w dniach od 12-13.05.2022 r.  - Na wnioski oczekujemy nie dłużej niż do 09.05.2022 roku Przed przesłuchaniami w dniu 11.05.2022 roku ukaże się lista z kolejnością przesłuchań. Dla każdego kandydata będzie wskazany konkretny dzień, godzina i sala przesłuchań.

 • Egzamin z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO
 • Egzamin (ustny) z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ
 • Egzamin (całość) na wydział wokalny

Dokumenty należy składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego do dnia:  09.05.2022 r.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek i kwestionariusz (formularz elektroniczny) do którego należy dołączyć:
  • Zdjęcie (oprócz zdjęcia dołączonego do wniosku należy dołączyć zdjęcie w formacie legitymacyjnym wraz z oryginałami dokumentów)
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (prosimy o podjęcie jak najwcześniejszych działań w celu uzyskania stosowanego zaświadczenia)
  • W przypadku kandydatów na Wydział Instrumentalny (instrumenty dęte) wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk-instrumentalista (prosimy o podjęcie jak najwcześniejszych działań w celu uzyskania stosowanego zaświadczenia)
  • W przypadku kandydatów na Wydział Wokalny wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk – wokalista z zaznaczeniem stopnia zaawansowania procesów mutacyjnych (prosimy o podjęcie jak najwcześniejszych działań w celu uzyskania stosowanego zaświadczenia)
  • W przypadku uczniów zdających z poza szkoły:
   • Świadectwo (skan) z kl. IIIc4 lub kl. Vc6 poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
   • Zaświadczenie dyrektora szkoły (skan) z informacją za I półrocze 2020/2021 z oceną z instrumentu głównego, kształcenia słuchu i audycji muzycznych.
 • Oryginały wszystkich składanych dokumentów (załączniki) należy donieść do sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu egzaminu.

 

Szczegółowe informacje w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, ul. Kościuszki 10, tel: 17 586 29 76 lub na stronie Internetowej:

www.psm.mielec.pl w zakładce rekrutacja do PSM II st.

Egzamin praktyczny:

Zakres wymagań na sprawdzian praktyczny 2022/2023 - instrument / śpiew

Egzamin z wiedzy ogólnomuzycznej do klas wyższych niż pierwsza:

Wszystkich zainteresowanych prosimy zatem o śledzenie komunikatów dotyczących rekrutacji.