ROK SZKOLNY 2021/2022

wpis: 05.07.2021 r.

Lista uczniów przyjętych do PSM II stopnia na rok szkolny 2021/2022

wpis: 01.06.2021 r.

Lista kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący i niekwalifikujący do przyjęcia do PSM II stopnia w Mielcu na rok szkolny 2021/2022 - lista uaktualniona

wpis: 17.05.2021 r.

Lista kandydatów przyjętych do PSM II stopnia ukaże się na stronie Internetowej szkoły oraz stronie BIP w dniu 01 czerwca 2021 roku o godz. 15.00

wpis: 13.05.2021 r.

Lista i kolejność w dniu 14.05.2021 r. kandydatów zdających przedmioty teoretyczne

(dotyczy tylko uczniów, którzy zdają do klas wyższych niż pierwsza)

wpis: 07.05.2021 r.

Aktualizacja listy na dzień 12.05.2021 r. - Lista z kolejnością przesłuchań kandydatów do PSM II stopnia - do pobrania

Kandydaci mogą również skorzystać (nieobowiązkowo) z próby akustycznej w sali królewskiej: Harmonogram prób - do pobrania

 

PLATAT O NABORZE DO PSM II STOPNIA - do pobrania

wpis: 01.03.2021 r.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami jak również zgodnie z REGULAMINEM w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu od dnia 01.03.2021 roku zostaje uruchomiony elektroniczny wniosek o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Mielcu.

Do elektronicznego wniosku należy dołączyć zdjęcie kandydata (najlepiej w formacie legitymacyjnym) i pozostałe załączniki.

Proponujemy naukę na dwóch wydziałach:

 • WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY (10 - 23 lat) - specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, sakshorn, tuba, akordeon, organy, fortepian, klawesyn i perkusja.
  • Warunkiem przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia jest pozytywne zdanie egzaminu wstępnego (wg kryteriów konkursowych) obejmującego:
   • Wykonanie przygotowanych utworów muzycznych,
   • sprawdzian wiedzy ogólnomuzycznej z zakresu szkoły muzycznej I stopnia (w bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się).
  • Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia na wydział instrumentalny powinien posiadać wiedzę muzyczną w zakresie szkoły muzycznej I – go stopnia.
 • WYDZIAŁ WOKALNY (14 - 23 lat - w indywidualnych przypadkach komisja może rozważyć przyjęcie kandydata poniżej 14 roku życia) - specjalność: śpiew klasyczny (kandydaci powinni wykazać się bardzo dobrymi predyspozycjami głosowymi i słuchowymi).

UWAGA!!!

Terminy poniższych egzaminów wstępnych:

Przesłuchania wstępne planujemy w dniach od 13-14.05.2021 r.  - Na wnioski oczekujemy nie dłużej niż do 06.05.2021 roku Przed przesłuchaniami w dniu 07.05.2021 roku ukaże się lista z kolejnością przesłuchań. Dla każdego kandydata będzie wskazany konkretny dzień, godzina i sala przesłuchań.

 • Egzamin z INSTRUMENTU GŁÓWNEGO
 • Egzamin (ustny) z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ  (w bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się)
 • Egzamin (całość) na wydział wokalny

Dokumenty należy składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego do dnia:  06.05.2021 r.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek i kwestionariusz (formularz elektroniczny) do którego należy dołączyć:
 • Zdjęcie
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (prosimy o podjęcie jak najwcześniejszych działań w celu uzyskania stosowanego zaświadczenia, a w przypadku braku ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o dostarczenie w dniu egzaminu)
 • W przypadku kandydatów na Wydział Instrumentalny (instrumenty dęte) wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk-instrumentalista (prosimy o podjęcie jak najwcześniejszych działań w celu uzyskania stosowanego zaświadczenia, a w przypadku braku ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o dostarczenie w dniu egzaminu)
 • W przypadku kandydatów na Wydział Wokalny wymagane jest zaświadczenie od lekarza specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie muzyk – wokalista z zaznaczeniem stopnia zaawansowania procesów mutacyjnych (prosimy o podjęcie jak najwcześniejszych działań w celu uzyskania stosowanego zaświadczenia, a w przypadku braku ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o dostarczenie w dniu egzaminu)
 • W przypadku uczniów zdających z poza szkoły:
  • Świadectwo (skan) z kl. IIIc4 lub kl. Vc6
  • Zaświadczenie dyrektora szkoły (skan) z informacją za I półrocze 2020/2021 z oceną z instrumentu głównego, kształcenia słuchu i audycji muzycznych.

Szczegółowe informacje (od 01.03.2021) w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,

im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, ul. Kościuszki 10, tel: 17 586 29 76

lub na stronie Internetowej:

www.psm.mielec.pl

Egzamin praktyczny:

Zakres wymagań na sprawdzian praktyczny 2020/2021 - instrument / śpiew

Egzamin z wiedzy ogólnomuzycznej do klas wyższych niż pierwsza:

Wszystkich zainteresowanych prosimy zatem o śledzenie komunikatów dotyczących rekrutacji.