TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ ZBIOROWYCH


SKŁADY ORKIESTR, CHÓRÓW, ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH I KAMERALNYCH 


  • Lista uczniów klasy fortepianu i organów PSM II stopnia -  realizujący obowiązkowy akompaniament dla młodszych uczniów PSM I stopnia. Uczniowie proszeni są o kontakt na początku wrzesnia z nauczycielami instrumentu, do którego są przydzieleni jako akompaniatorzy, by ustalić godziny akompaniamentu i zasady na jakich będą współpracować z danym uczniem.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 14.10.2020,
  • 02.11.2020,
  • 21-22.12.2020,
  • 04.06.2021.