TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ ZBIOROWYCH 2022/2023

Plan zajęć teoretycznych dla wszystkich klas I i II st.

 


SKŁADY ORKIESTR, CHÓRÓW, ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH I KAMERALNYCH 2022/2023

  • Przydział akompaniamentów dla uczniów fortepianu i organów PSM II stopnia - (korekta z dn. 09.09.2022 r.) uczniowie realizujący obowiązkowy akompaniament dla młodszych uczniów PSM I stopnia. Uczniowie proszeni są o kontakt na początku września z nauczycielami instrumentu, do którego są przydzieleni jako akompaniatorzy, by ustalić godziny akompaniamentu i zasady na jakich będą współpracować z danym uczniem. (Każdy uczeń szkoły muzycznej II stopnia zobowiązany jest zrealizować w ciągu sześcioletniego cyklu kształcenia 3 godziny lekcyjne przedmiotu: zespół kameralny. Jeśli uczeń nie ma możliwości realizacji zespołu kameralnego wówczas Ramowy Plan Nauczania (D. U. z dn. 5 lipca 2019 r, poz. 1247) umożliwia uczniom prowadzenie zajęć łącznie z nauką akompaniamentu)


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2199 z późn. zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć szkolnych są:

  • 28,31 października 2022
  • 2,4,5, maja 2023
  • 9 czerwca 2023