Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom naszej szkoły, którym przyznane zostało stypendium za osiągnięcia artystyczne za rok 2019/2020. Stypendia te przyznaje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie dla najlepszych uczniów szkół muzycznych w całej Polsce.

W dniu 23 września 2020 roku została wybrana nowa Rada Rodziców, która będzie pracowała w roku szkolnym 2020/2021 w następującym składzie:

W dniu 23 września 2020 roku odbyła się kolejna uroczystość "pasowania na ucznia" klasy pierwszej PSM I stopnia, tym razem dla uczniów cyklu czteroletniego.