W  dniu 26.11.2020 roku odbył się V OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SKRZYPKÓW, ALTOWIOLISTÓW, WIOLONCZELISTÓW I KONTRABASISTÓW zorganizowany w formie online w ramach Festiwalu F O R T E. Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Julia Maziarz z klasy wiolonczeli naucz. Adrianny Kafel została laureatem tego konkursu, a naucz. Adrianna Kafel otrzymała dyplom za wyróżniające przygotowanie. Na fortepianie Julii towarzyszył naucz. Sławomir Kusek.

Szczegóły: https://www.facebook.com/adriannamaria.kafel

Miło nam również poinformować, że uczennica naszej szkoły Aniela Serafińska z klasy skrzypiec naucz. Łukasza Skopa została również laureatem tego konkursu, a naucz. Łukasz Skop otrzymał dyplom za wyróżniające przygotowanie

 

Gratulujemy uczennicom, nauczycielom i rodzicom

Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom naszej szkoły, którym przyznane zostało stypendium za osiągnięcia artystyczne za rok 2019/2020. Stypendia te przyznaje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie dla najlepszych uczniów szkół muzycznych w całej Polsce.

W dniu 23 września 2020 roku została wybrana nowa Rada Rodziców, która będzie pracowała w roku szkolnym 2020/2021 w następującym składzie: