W dniu 8 października 2021 roku w Sali Królewskiej naszej szkoły zorganizowana została uroczystość związana uczczeniem 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

W ramach 24. Mieleckiego Festiwalu Muzycznego w Sali Królewskiej w dniu 24 września 2021 roku odbył się Koncert laureatów XVI Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”.

Wystąpili:

Wiktoria BROWAREK (Polska)

Bohdan KOVAL (Słowacja) 

W dniu 22 września 2021 roku w ramach 24. Mieleckiego Festiwalu Muzycznego w naszej sali królewskiej zagrał wspaniały LUTOSŁAWSKI PIANO DUO. Gratulujemy występu muzykom - artystom, znakomitym pianistom: Emilii Karolinie Sitarz i Bartłomiejowi Wąsikowi.

W dniu 21 września 2021 roku w sali kameralnej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie miała miejsce uroczysta Gala na cześć Wizytatora Centrum Edukacji  Artystycznej Krzysztofa Szczepaniaka w podziękowaniu za wieloletnią, oddaną pracę na rzecz edukacji artystycznej w Polsce.